Czy wykładzina PCV jest szkodliwa?

Czy wykładzina PCV jest szkodliwa?

Czy wykładzina pcv jest szkodliwa? Obecnie produkowana wykładzina spełnia normy ustalone przez Unie Europejską. Również Polska ma niezależne normy, które musi spełniać wykładzina dopuszczona do obrotu handlowego. Normy te mają spowodować aby producenci tworzyli materiały nie zagrażające zdrowiu. Wykładzina PVC prawdopodobnie ma wpływ na nasze zdrowie.  Istnieją badania wykazujące na wpływ substancji znajdujących się w wykładzinie na astmę i alergie. Stwierdzono np. dwukrotne zwiększenie prawdopodobieństwa zachorowania dzieci na astmę. Obecnie istnieją wykładziny PVC  np. firmy Tarkett ze zmniejszona ilością ftalenów.  Istnieje również alternatywa dla wykładzin elastycznych z PVC w postaci wykładzin typu linoleum i kauczukowych. Oczywiście najzdrowiej jest zapewne mieszkać na wyspie na oceanie i nie używać żadnych sztucznych produktów;)

Niektórzy twierdzą że z wykładziny uwalnia się szkodliwy chlorek winylu. W tworzywach z PVC substancja ta występuje jedynie w śladowych ilościach. Produkowane przed laty wykładziny zawierały ich o wiele więcej. Jednym z argumentów przeciw tezie że z produktów z PVC uwalnia się chlorek winylu mogą być badania wody pitnej dostarczanej plastikowymi rurami. W trakcie takich testów nie stwierdzono podwyższonej ilości chlorku winylu. Z polichlorku winylu wytwarza się wiele wyrobów wykorzystywanych w medycynie. Są to m.in. dreny, cewniki, worki na krew itp.

Inny zarzut dotyczy plastyfikatorów i stabilizatorów  które wykorzystuje się dla zapewnienia odpowiednich właściwości wykładziny.   O szkodliwości mówi się w przypadku stabilizatorów zawierających metale ciężkie np. kadm i ołów. Obecnie tworzy się ekologiczne stabilizatory Ca/Zn. Do plastyfikatorów zalicza się ftaleny. Można znaleźć badania które zarówno mówią o ich szkodliwości jak i obojętności dla zdrowia i środowiska. Najnowszej generacji technologie wyrobu dają możliwość produkowania materiałów bez plastyfikatorów ftalanowych i z niską emisją lotnych związków organicznych (VOC). Wykładziny z PVC powszechnie stosuje się np. w szpitalach.

Istnieje jednak kilak badań stwierdzających negatywny wpływ wykładzin z pvc na nasze zdrowie. Badania szwedzkich naukowców wykazują korelację podwyższonego dwukrotnie ryzyka zachorowania na astmę z stosowaniem w sypialniach dzieci wykładzin z PVC.  Za to zjawisko mają być odpowiedzialne ftalany. Firma produkująca wykładziny Tarkett od co najmniej 2014 roku  oferuje  wykładziny z ograniczona ilością ftalanów np. z serii IQ Natural.

Badacze z Korei Płd. wykazali również w kurzu z podłóg PVC występowanie ftalanów. W tym przypadku wykryta substancja miała odpowiadać za podwyższone ryzyko  alergii, wpływać na rozrodczość oraz należeć do kategorii tworzyw bardzo szkodliwych dla kobiet w ciąży.

W kolejnym z badań, tym razem z USA stwierdzono związek między ilością ftalenów w moczu a płodnością kobiet.  Największy zmierzony poziom jednego z rodzajów ftalenu oznaczał wzrost nieudanych zabiegów sztucznego zapłodnienia o 11,4 proc.Problem stanowi jednak to że ftaleny znajdują się nie tylko w wykładzinie. Są wykorzystywane w wielu produktach z tworzyw sztucznych.

Czy wykładzina pcv jest szkodliwa? Podsumowując. Wykładziny mogą mieć ograniczony wpływ na alergię, astmę i płodność kobiet. Produkowane są  wykładziny z PVC bez, do tej pory uważanych za szkodliwe, substancji.  Istnieją alternatywy w postaci linoleum i wykładzin kauczukowych.

 

 

 

 

 

Może Ci się również spodoba